สุโขทัย-คณะกรรมการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจโครงการป้องกันนำท่วมคนแม่ยม

สุโขทัย-คณะกรรมการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจโครงการป้องกันนำท่วมคนแม่ยม

 


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2654 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก นายดำรง มโนรถ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อพิจารณาการส่งมอบงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม ม.4 ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามแบบแผนของทางราชการ

Related posts