กระบี่ เฮ ผู้ป่วย โควิด 19 รักษาหายทั้งหมดและกลับบ้านแล้ว

กระบี่ เฮ ผู้ป่วย โควิด 19 รักษาหายทั้งหมดและกลับบ้านแล้ว ขณะที่ผู้ว่าสั่งทุกหน่วยงานกำชับให้ทุกหน่วยต้องเข้มงวดในการปฏิบัติงานคัดกรองและให้ความสำคัญกับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด

 

วันที่ 14 ม.ค.2564
พ.ต.ท.มล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ ได้กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา และนายอุนวรรตน์ โหมดพริ้ง รอง ผวจ.กระบี่ พ.อ.สมบัติ สืบท้วม รอง ผอ.รมน.จ.กระบี่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามรายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และการเตรียมการทำงานคัดกรองผู้เดินทาง เข้า-ออก จังหวัดกระบี่ โดยจังหวัดกระบี่กำหนดให้ผู้เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ต้องทำเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยต้องเข้มงวดในการปฏิบัติงานคัดกรองและให้ความสำคัญกับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด หากพบต้องจัดช่องทางสำหรับการเดินทาง และแจ้งเก็บเชื้อส่งตรวจเมื่อเดินทางถึงที่พักแล้ว และเร่งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ทุกคนต้องลงทะเบียนผ่านระบบ QT14 โดยแสดงรายละเอียดยืนยันการลงทะเบียนผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ส่วนผู้ถูกกักตัวจะพักตามสถานที่จังหวัดที่กำหนด พร้อมนำหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางมาแสดงด้วย


สำหรับการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดเส้นทางคมนาคม ทุกเส้นทาง ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน กรณีพบผู้ติดเชื้อ ได้เตรียมแผนรองรับโดยมีโรงพยาบาลสนามไว้รองรับผู้ติดเชื้อมากกว่า 200 เตียง และได้หาไว้สำรองเพิ่มเติมอีกเพื่อรองรับสถานการณ์รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้

ขณะที่ ศูนย์สื่อสารความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้รายงานผลการระบาดของไวรัส โควิด-19 ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 8 ราย รักษาหายและออกจากโรงพยาบาลแล้วทุกราย โดยรายสุดท้ายรักษาหายออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. รายงาน

Related posts