คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) พร้อมคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้เปราะบาง ทางสังคมชุมชนหมู่บ้านสังสิทธิ์

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) พร้อมคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้เปราะบาง ทางสังคมชุมชนหมู่บ้านสังสิทธิ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม64 ว่าที่ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) พร้อมด้วยนายปรีดี นักงาน ปธ.อสส. เขตลาดพร้าวกทมด้วยสมาชิกอสส. ในชุมชนหมู่บ้านสังสิทธิ์ ,คุณ นันทนา นียะพันธ์ ปธ.ชช.มบ. สังสิทธิ์
โดยนำข้าวสารมามอบให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เติมความสุขในช่วงวิกฤตโควิด 19 ระบาดใหม่ ในครั้งนี้ จากนั้นได้รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาชุมชนจากคณะกรรมการชุมชนในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการกำกับของกระทรวงมหาดไทย

Related posts