เพชรบุรี- ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 จัดกำลังพลจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ออกช่วยเหลือ แจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรที่ประสบภัย

เพชรบุรี- ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 จัดกำลังพลจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ออกช่วยเหลือ แจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรที่ประสบภัย

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.64 เวลา 0900 โดย พันเอก นพดล ระวีวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วย กำลังพลจิตอาสา จำนวน 5 นาย และ รยบ.บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่ บ.น้ำทรัพย์ ม.9 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 10 ครัวเรือน/28 ราย ได้น้ำอุปโภค – บริโภค จำนวน 4 เที่ยว ปริมาณน้ำ 24,000 ลิตร ในการนี้ได้มอบน้ำดื่ม นทพ. หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับผู้ประสบภัยพร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียน และรับทราบปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรที่เกิดขึ้นเพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล, นโยบาย ผบ.ทสส. และนโยบาย ผบ.นทพ.

Related posts