ประจวบคีรีขันธ์-พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบก.ตม.๓ เดินทางตรวจเยี่ยม ตม.จว.ประจวบคีรี​ขันธ์​ จุดชายแดนสิงขร

ประจวบคีรีขันธ์-พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบก.ตม.๓ เดินทางตรวจเยี่ยม ตม.จว.ประจวบคีรี​ขันธ์​ จุดชายแดนสิงขร

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบก.ตม.๓ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.ประจวบคีรี​ขันธ์​ จุดชายแดนสิงขร, ห้องกัก ตม.จว.ประจวบคีรี​ขันธ์​ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกำชับให้ข้าราชการตำรวจตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมนี้ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตม.จว.ประจวบคีรี​ขันธ์ และหน่วยงานข้างเคียง ได้แก่ ตชด.146, จุดตรวจร่วมประชารัฐบ้านด่านสิงขร, จุดตรวจสิงขร และได้เดินทางไปตรวจช่องทางธรรมชาติช่องสิงขรเพื่อตรวจดูมาตราการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายในจุดดังกล่าว

Related posts