ชุมพร – พุทธบารมี ความเมตตากรุณา

ชุมพร – พุทธบารมี ความเมตตากรุณา

วันที่ 21 มกราคม 2564  ที่ วัดสุบรรณ นิมิตร จังหวัดชุมพร พระดำรง ธมฺมปาโล พระลูกวัด วัดสุบรรณนิมิตร  ได้ออกบิณฑบาตร มีคนใส่บาตรเยอะจนเกินกว่าที่หลวงพ่อจะฉันหมด จึงได้นำอาหารมาให้คนที่อยากไร้ และทีประสบปัญหากับการที่มีการ แพร่ระบาด ของโรค โควิด 19 อีกด้วย โดยได้ทำมาเป็นเวลา 1 ปีแล้วเริ่มตั้งแต่ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในรอบแรก ประมาณเดือนมกราคม 2563 จนถึงวันนี้ก็มกราคม 64  ครบ 1ปี และมีชาวบ้านได้เข้ามารับอาหารเพื่อไปรับประทานกันจำนวนมาก

นายแมว คอยเก็บของออกจากบาตรพระ  คนใส่บาตรเยอะจนเกินกว่าที่หลวงพ่อจะฉันหมด (พระองค์เดียว  ฉันมื้อเดียว)   ถึงจะให้เจ้าตูบเจ้าด่างแล้วก็ยังเหลือเยอะ  ยิ่งถ้าเป็นวันพระด้วยแล้วล้นทั้งเข่ง ล้นทั้งตะกร้าหน้ารถ  ต้องช่วยกันสองคนถึงจะนำกลับวัดได้หมด  เมื่อถึงวัดก็จะแยกใส่ถาดนำประเคนพระอีกครั้งหนึ่ง   หลวงพ่อจะพิจารณาอาหารใส่ลงไปในบาตร  หลวงพ่อจะบอก”ดูกับข้าวไปให้ลูกให้เมียด้วย” ผมก็เลือกที่เป็นของคาว ที่เหลือก็แจกเพื่อนบ้าน จะมีคนงานรับจ้างเขามาอาหาร นมก็ให้ลูก   และเคยถามหลวงพ่อก็บอกว่า “มันเหลือทิ้งเปล่าๆ โยมการทีให้คนอื่นก็เป็นกุศลกับโยม”  ตอนแรกๆ วันที่หลวงพ่อไม่บอก   ผมไม่ได้นำกลับบ้าน   หลวงพ่อก็จะถาม “ ไม่ได้เอากับข้าวไปหรือ   ตอนหลังๆ  ก็เลยเอามาหลวงพ่อก็บอกมั่งไม่บอกมั่ง  (เหมือนเป็นอันรู้กัน)   จะทำไงดี  จะไม่เอาก็ขัดใจหลวงพ่อ

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts