กอ.รมน.พิจิตรหนุนช่วยโรงเรียนไกลปืนเที่ยงมีแต่ครูผู้หญิงแต่ใจสู้ปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเป็นอาหารกลางวันให้เด็กกินอิ่มกินท้อง (ชมคลิป)

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี สอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง ป.6 มีเด็กนักเรียนรวม 115 คน ล้วนเป็นลูกเกษตรกร-อาชีพรับจ้าง ฐานะยากจน มีบุคลากรทางการศึกษารวม 13 คน เป็นครูหญิง 11 คน ล้วนใจสู้ทำโครงการเกษตรปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเป็นอาหารกลางวันให้เด็กกินอิ่มกินท้อง กอ.รมน.พิจิตร พบเห็นความเข้มแข็งลงพื้นที่อาสาต่อยอดช่วย

 

วันที่ 21 ม.ค. 2564 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในฐานะ ผอ.รมน.จว.พิจิตร ได้อำนวยการให้ พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการความมั่นคงด้านอาหาร โดยได้ไปที่ โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ หรือพื้นที่ไกลปืนเที่ยง โดยได้พบกับ น.ส.น้ำอ้อย สุขเลิศ อายุ 42 ปี ผอ.ร.ร.วัดกลางวงศ์มณี ให้ข้อมูลว่าที่โรงเรียนแห่งนี้สอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง ป.6 มีเด็กนักเรียนรวม 115 คน

มีบุคลากรทางการศึกษารวม 13 คน ( ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรี 11 คน ชาย 2 คน ) ตั้งอยู่บนพื้นที่ 13 ไร่ เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นลูกเกษตรกรที่พ่อแม่มีอาชีพทำนา-รับจ้าง จึงฝากความหวังด้านการศึกษาและความเป็นอยู่รวมถึงเรื่องอาหารมื้อกลางวันของเด็กๆเหล่านี้ไว้ที่โรงเรียน ดังนั้นครู – นักเรียน จึงรวมตัวกันทำโครงการเกษตรเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ทำโรงเพาะเห็ดเพื่อเอาผลผลิตมาทำเป็นอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือกินก็นำออกขายในชุมชนสร้างรายได้และสร้างความรู้ให้กับเด็กๆ ได้ฝึกการทำอาชีพทางด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งจากการลงพื้นที่ของ พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร ในครั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือต่อยอดให้กับโครงการทำการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งนี้ โดยครูและนักเรียนขอการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและขอวัตถุดิบเช่น พันธุ์ไก่ไข่ พันธุ์ปลา และอื่นๆ เพื่อจะได้นำมาต่อยอดก่อให้เกิดรายได้กับโรงเรียนที่จะได้ใช้เป็นทุนในโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนเหล่านี้ต่อไป ซึ่งจะได้ทำโครงการขอไปยัง นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในฐานะ ผอ.รมน.จว.พิจิตร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนที่อาจอยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือครู-นักเรียน โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ หากท่านใดสนใจสามารถร่วมบริจาค หรือ ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆได้ที่ น.ส.น้ำอ้อย ผอ.ร.ร.วัดกลางวงศ์มณี โทร 081-6745762 ในวันและเวลาราชการ

สิทธิพจน์ พิจิตร

Related posts