แม่ฮ่องสอน-ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันฯ สบอ.16 ออกตรวจสอบการลักลอบแปรรูปไม้ซุกซ่อนในป่า หลังประชาชนผู้ไม่ประสงค์ออกนามแจ้งเบาะแส

แม่ฮ่องสอน-ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันฯ สบอ.16 ออกตรวจสอบการลักลอบแปรรูปไม้ซุกซ่อนในป่า หลังประชาชนผู้ไม่ประสงค์ออกนามแจ้งเบาะแส

นายมิตร อุตมะ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังมีราษฏรไม่ประสงค์ออกนามแจ้งเบาะพบร่องรอยการแปรรูปไม้และไม้แปรรูปกลางป่าบ้านแม่ลายเหนือ หมู่ 6 ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จากการนำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงตามจุดรับแจ้งบริเวณแยกปากทางเข้าบ้านแม่ลายเหนือ หมู่ 6 ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งตามแผนที่ต้องเดินทางเท้าลัดเลาะไปลำห้วยประมาณ 1.5 กิโลเมตร บริเวณจุดดังกล่าว ชาวบ้านเรียก ห้วยกะแส่ชิโคร๊ะ จากการเดินเท้าสำรวจ เจ้าหน้าที่พบกองไม้ก่อแปรรูป วางอยู่ริมห้วยมีหินก้อนใหญ่และไม้ท่อนทับพร้อมมัดรวมกองไว้อย่างแน่นหนา ตรวจนับเบื้องต้นมีไม้แปรรูปประมาณ 45 แผ่น หนาประมาณ 5 เซนติเมตร กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว ประมาณ 300 เซนติเมตร ปริมาตร 0.675 ลบ.เมตร จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบ ห่างจากกองไปไม้ไปประมาณ 20 เมตร พบร่องรอยการตัดและการแปรรูปไม้ด้วยเลื้อยยนต์ ทางเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์และปอ้งกันทรัพยากรฯ จึงได้มีการประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เข้าดำเนินการตรวจยึดจับกุมเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป ต่อไป
ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0 64-6266401

Related posts