ชุมพร – บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.ชุมพร

ชุมพร – บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.ชุมพร

บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.ชุมพร ใหม่เฉพาะหน่วย ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 5 เขตเลือกตั้งที่ 3 ปากน้ำ อ.เมือง หน่วยที่ 7 เขต 2 ต.นาโพธิ์ อ.สวี   หน่วยที่ 7  ต.ทุ่งระยะ อ.สวี ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหาผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับจำนวนบัตรลงคะแนน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมเตรียมรายงานผลให้ กกต.กลางพิจารณาประกาศรับรอง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร/ปธ.กกต. ประจำ อบจ.ชพ. ได้ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อออกเสียงลงคะแนน เลือก นายก อบจ.ชพ. ใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ต.ปากน้ำ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.เมืองชุมพร โดยมี  ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ,กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง  และ อสม. ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยในวันนี้จังหวัดชุมพรมีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรใหม่ มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 3 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 1.เลือก ส.อบจ.ชพ หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ต.นาโพธิ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.สวี 2.เลือก นายก อบจ.ชพ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ต.ปากน้ำ เขตเลือกตั้งที่ 3  อ.เมืองชุมพร 3.เลือก นายก อบจ.ชพ หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ต.ทุ่งระยะ เขตเลือกตั้งที่ 3  อ.สวี

ด้านนายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพรในฐานะประธาน กกต.อบจ.ชุมพร กล่าวว่า สำหรับการเลือกตั้งวันนี้เป็นไปตามคำสั่งของคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ.ชุมพรใหม่ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตั้งแต่เปิดหีบเวลา 08.00 น.ถึง 17.00 น.ปิดหีบ ซึ่งมีมีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน มาก ทั้งนี้หลังจากนับคะแนนเสร็จ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะรายงานผลไปยังศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกอบจ.ชุมพร ก่อนที่จะรายงานผลการนับคะแนนไปยัง กกต.กลาง เพื่อพิจารณาประกาศผลการรับรองนายกอบจ.ชุมพรต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts