ชุมพร – สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว จัดกิจกรรมเชิญชวนและร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทย ใสให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ชุมพร – สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว จัดกิจกรรมเชิญชวนและร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทย ใสให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวรัชนี  นาคทัด รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปะทิว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมถ่ายภาพการสวมใส่ชุดผ้าไทย เพื่อเชิญชวนและรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ด้วย ธีม ผ้าไทยสีหวาน ผ้าไทยใส่ไปวัดได้ นำโดย เรืออากาศตรีโสภณ  ภู่ขันเงิน และภริยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนรณรงค์ให้หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ /ผู้นำกลุ่มองค์กร/เครือข่าย ได้เป็นแบบอย่างในการแต่งกายด้วยผ้าไทย และนำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการในสังกัด และประชาชนทั่วไปใส่ผ้าไทยอย่างกว้างขวาง กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่/ผู้นำกลุ่ม องค์กร /เครือข่าย และประชนทั่วไป จำนวน 60 คน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปะทิว

ในการนี้ เรืออากาศตรีโสภณ  ภู่ขันเงิน นายอำเภอปะทิว ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (ชาย หญิง) จำนวน 2 ราย จากนั้นได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ ได้เชิญชวน รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการในสังกัด ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้สวมให้ผ้าไทย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ให้มีการใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน และให้หัวหน้าส่วนราชการสวมใส่ผ้าไทยในวันประชุมประจำเดือนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts