พังงา-เตรียมเลิก!!ด่านตรวจโควิด 19 ผ่อนคลายการเดิเนทางของประชาชน เน้นคัดกรองหน้าประตูบ้านและชุมชน

พังงา-เตรียมเลิก!!ด่านตรวจโควิด 19 ผ่อนคลายการเดิเนทางของประชาชน เน้นคัดกรองหน้าประตูบ้านและชุมชน

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและเฝ้าระวัง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดพังงา
จากการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงการตั้งด่านตรวจตามอำเภอที่เป็นหน้าด่านและมีแนวเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด และสกัดกั้นการลักลอบเดินทางข้ามจังหวัดของแรงงานต่างด้าว ประกอบกับการประเมินสถานการณ์ในภาพรวมแล้วโดยพบว่าในหลายจังหวัด ก็เริ่มมีการผ่อนคลายการตรวจคัดกรองการเดินทางของประชาชนเช่นเดียวกัน
ดังนั้นที่ประชุมจึงได้เตรียมออกคำสั่งจังหวัดพังงาให้ยกเลิกด่านตรวจคัดกรองทั้งหมด คงไว้เฉพาะด่านความมั่นคงเท่านั้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เน้นการตรวจแบบเข้าถึงทุกหมู่บ้านด้วยวิธีเคาะประตูบ้าน การเฝ้าระวังในหมู่บ้านและชุมชนเป็นหลัก
ส่วนมาตรการการปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆยังคงเช่นเดิม และให้ประชาชนระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอ ปฏิบัติตามวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่ คือการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงต่างๆที่เป็นจุดสัมผัสร่วมกัน การเว้นระยะห่าง ดูแลเฝ้าระวังตามสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของผู้คน เช่น ตลาดสด ตลาดนัด
……………………
ภาพ ขอบคุณภาพจาก ส.ปชส.พังงา
ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา /นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน

Related posts