ชุมพร – จิตอาสาและพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายมวลชน ร่วมพัฒนาทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชุมพร – จิตอาสาและพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายมวลชน ร่วมพัฒนาทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มณฑลทหารบกที่ 44 กองกิจการพลเรือน ยินดีต้อนรับท่าน พ.อ.สุวรรณ เชิดฉาย รองหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนและคณะ

วันนี้ (22ก.พ.64) เวลา 14.30 น.พ.อ.สุวรรณ เชิดฉาย รองหัวหน้าเดินทางมาเป็นประธารพิธีจิตอาสาและพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายมวลชน ร่วมพัฒนาทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากที่ได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายมวลชนของหน่วย ได้แก่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น มวลชนรอบค่ายมณฑลทหารบกที่ 44 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44

พ.ท. ปรีชา พูนทอง กล่าวว่า ได้รับเกียรติจากท่าน พ.อ.สุวรรณ เชิดฉาย รองหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนและคณะ   ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายมวลชนของหน่วย ได้แก่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น มวลชนรอบค่ายมณฑลทหารบกที่ 44 มวลชนทหารกองหนุน มวลชนทหารผ่านศึก มวลชนอาสาสมัครกิจการพลเรือน มวลชนนักศึกษาวิชาทหาร(รด.จิตอาสา) ชมรมกตัญญูคลับ มณฑลทหารบกที่44  โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 และพี่น้องสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ณ วัดเขาปูนที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับประชาชนในชุมชนบริเวณนี้และรวมไปถึงชาวชุมชนค่ายเขตอุดมศักดิ์ ทั้งนี้ยังเป็น ศาสนสถานที่มีความเป็นมาอายุที่ยาวนานและเป็นที่พึ่งทางจิตใจ เป็นศูนย์รวมที่มีพุทธศาสนิกชนที่มีความยึดมั่นในศาสนาพุทธ  เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ และด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจเพิ่มมากขึ้นกับประชาชน การจัดกิจกรรมของจิตอาสาในครั้งนี้จึงมุ่งหวังและมุ่งมั่น ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

พ.อ.สุวรรณ เชิดฉาย เปิดเผยว่า กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศานสนสถาน และพบปะมวลชนมณฑลทหารบกที่ 44 ในวันนี้ และนับว่าเป็นที่น่ายินดีมากที่วันนี้มวลชนรอบค่ายได้มีใจมุ่งมั่น เสียสละ มารวมกันเพื่อร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  ในนามของกองทัพบก รู้สึกขอบคุณ หน่วยและมวลชนทุกท่าน ที่ได้มีการเตรียมการในวันนี้ และเป็นพลังสำคัญในพื้นที่เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นกระบอกเสียง สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน และกองทัพรวมทั้งเป็นกำลังหลักขับเคลื่อนงานพัฒนาในชุมชนของตนเองเป็นการร่วมกันพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

Related posts