รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะ ลงตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างทางเดินริมคลองแสนแสบระหว่างซอยสุขุมวิท 31

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะ ลงตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างทางเดินริมคลองแสนแสบระหว่างซอยสุขุมวิท 31

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:00 น นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะ ลงตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างทางเดินริมคลองแสนแสบระหว่างซอยสุขุมวิท 31 ซึ่งขาดช่วงอยู่ประมาณ 100 เมตร ในกรณีดังกล่าวนี้นาย สามารถ มะลูลีม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/ คณะทำงานฯ มท.2, ว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ มท.2,นาย ประสิทธิ์ รักสลาม อดีต.สก. เขตวัฒนา/ คณะทำงานฯ มท.2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตวัฒนาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ดูสถานที่ดังกล่าวโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ กทม.ไปลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเหตุใดผู้รับจ้างถึงทำต่อไม่เสร็จและจะมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องรวมถึงผู้รับจ้างมาหารือในปัญหาเบื้องต้นต่อไป และจะทำให้แล้วเสร็จซึ่งเมื่อสะพานทางเดินริมคลองแสนแสบนี้สร้างเสร็จแล้วจะเป็น Landmark และเป็นจุดออกกำลังกายของพี่น้องประชาชนบริเวณริมคลองแสนแสบตั้งแต่สุขุมวิทซอย 1 มาจนถึงซอยสุขุมวิท 39 และต่อไปได้ถึงซอยสุขุมวิท 55( ทองหล่อ) นอกจากนี้ยังพบว่ายังมีที่สาธารณะซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตวัฒนาบริเวณริมคลองแสนแสบสามารถที่จะปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กได้ โดยนายศักดิ์ชัย บุญมา รผว.กทม. ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดหางบประมาณและมาปรับพื้นที่เพื่อทำสวนสาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เป็นจุดพักผ่อนและออกกำลังกาย อีกแห่งหนึ่ง จากนั้นได้เดินต่อเนื่องไปยังซอยสุขุมวิท 39 ซึ่งบริเวณดังกล่าวสำนักการระบายน้ำได้ทำระบบไปแจ็คกิ้งเพื่อเป็นการระบายน้ำท่วมขังในซอยสุขุมวิท 39 ลงสู่คลองแสนแส ซึ่งในบริเวณดังกล่าวมีพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบมีความประสงค์จะให้ทำทางเดินประมาณ 4-5 เมตรเพื่อเป็นที่รับส่งผู้ป่วยยามฉุกเฉิน ในเรื่องดังกล่าวนี้ได้มอบหมายให้ตัวแทนสำนักการระบายน้ำตรวจสอบและรายงานผลให้ทราบต่อไปเสร็จภารกิจลงพื้นที่เวลา 15:00 น

Related posts