ลำปาง-ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าเหยี่ยวไฟแม่ทะ ประชุมวางแผน “ชิงเก็บ ลดเผา” ตามนโยบาย รมต.ทส.

ลำปาง-ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าเหยี่ยวไฟแม่ทะ ประชุมวางแผน “ชิงเก็บ ลดเผา” ตามนโยบาย รมต.ทส.

ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าเหยี่ยวไฟแม่ทะ ประชุมวางแผน ชิงเก็บ ลดเผา เพื่อลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน หลังค่า PM2.5 ในจังหวัดลำปางส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ที่ฐานบัญชาการเหยี่ยวไฟ ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง นายอิศเรศ จิระรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และครูบาเจ้าศรีหมอกฟ้างำเมือง นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง นายบุญธฤต ธนะสุวัตถิ์ สจ.เขต 1 ดร.เอนก นาคะบุตร ประธานคณะทำงานจัดการความรู้สถาบันลูกโลกสีเขียว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผแนวทางในการ“ชิงเก็บ ลดเผา” ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปะอาชา รมต.ทส.เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า พร้อมเตรียมรับมือดับไฟป่าภายในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ในการนี้ นายบุญธฤต ธนะสุวัตถิ์ สจ.เขต 1ได้มอบกระสอบปุ๋ย จำนวน 4000 ใบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯนำไปใช้ในการเก็บเศษใบไม้ในป่า โดยนำเศษใบไม้ที่เก็บได้ไว้แจกจ่ายชาวบ้านในกรณีที่มาขอรับเพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก และใช้รองพื้นในคอกวัว โดยมีนายอิศเรศ จิระรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบ ณ ร้านเจเจปาร์ค ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

จากสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในจังหวัดลำปางในปีที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดลำปางได้ประสบปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งผลกระทบต่อบริเวณผืนป่าในเขตพื้นที่ มีพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายรวมแล้วหลายร้อยไร่ โดยสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ป่าทั้งหมดเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่ได้ทำการจุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ หรือหาของป่า และประเด็นสำคัญ คือ การตั้งใจจุดไฟเผาป่าเพื่อสร้างสถานการณ์ ซึ่งในส่วนของการแก้ปัญหาทางจังหวัดลำปาง ได้มีมาตรการป้องกันปัญหาตั้งแต่แรกเริ่มของการเข้าสู่หน้าแล้ง ทางจังหวัดลำปางได้พยามดำเนินการทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันให้เกิดการเผาในเขตพื้นที่น้อยที่สุด โดยได้เน้นการทำงานในการประชาสัมพันธ์ การป้องกัน การเตรียมพร้อม การรับมือ และการฟื้นฟู พร้อมวางมาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย
ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts