ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ใหญ่บ้านร้องศูนย์ดำรงธรรม ปลัดอาวุโสรักษาการนายอำเภอ ใช้เกณฑ์ประเมินการทำงานไม่โปร่งใส

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ใหญ่บ้านร้องศูนย์ดำรงธรรม ปลัดอาวุโสรักษาการนายอำเภอ ใช้เกณฑ์ประเมินการทำงานไม่โปร่งใส

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายศุภโชค สุกสี อายุ 39 ปี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองกก ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยื่นหนังสือถึงนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรม กรณีการลงพื้นที่ประเมินการทำงานผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นางแสงประทีป คุณาธิมาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับเรื่อง สืบเนื่องก่อนหน้านี้ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยปลัดอาวุโสรักษาการนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตั้งคณะกรรมการประเมินการทำงานผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งอำเภอได้นำผลคะแนนจากชาวบ้านเป็นเกณฑ์ในการประเมินการทำงาน ด้วยการนำไปสอบถามแต่ละคนและลงลายมือชื่อ ซึ่งผลคะแนนดังกล่าว ไม่ใช้การทำการประเมินที่ศาลาหมู่บ้าน ส่งผลให้คะแนนมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากผู้ลงลายมือชื่อหลายคนไม่ใช้ผู้มีสิทธิในทะเบียนราษฎร์ในหมู่ 1 ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมกันนี้ ได้ส่งวีดีโอบันทึกการสนทนาของชาวบ้านในการลงลายมือชื่อประเมินการทำงานจากอำเภอ
พร้อมยื่นหนังสือผ่านจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และทำการประเมินที่ถูกขั้นตอนในศาลาประชาคมหมู่บ้านอย่างโปร่งใส และให้นายอำเภอที่ถูกแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ
ทางด้านนางแสงประทีป คุณาธิมาพันธ์ กล่าวว่า จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยนำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดทำการตรวจสอบต่อไป
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

 

Related posts