ลำปาง – ศบภ.มทบ.32 ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยแล้ง นำน้ำแจกจ่ายในพท.

ลำปาง – ศบภ.มทบ.32 ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยแล้ง นำน้ำแจกจ่ายในพท.

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 บูรณาการหน่วยงานหลายภาคส่วน เร่งให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำใช้ ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”
วันนี้ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 พร้อมด้วยว่าที่พันตรี อดิศักด์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ,รองผู้บังคับการตำรวจภูธรลำปาง และคณะนายทหาร หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมพิธีปล่อยแถวขบวนรถ บรรทุกน้ำ เพื่อสนองนโยบายของกองทัพบก ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือราษฎร จึงได้ร่วมบูรณาการร่วมกับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17,ค่ายฝึกการรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี,องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง,เทศบาลนครลำปาง ,เทศบาลเมืองเขลางค์นคร, การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง , สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ , การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย,กรมทรัพยากรน้ำ,อบต.พิชัย ร่วมพิธีฯ รวม 200 คน ณ สนามกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
จากนั้นได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาฯ และขบวนรถบรรทุกน้ำลำเลียงน้ำสะอาดไปแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากการประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ให้ราษฎรได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนกันอย่างทั่วถึง
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชน ที่ถังเก็บน้ำกลางของหมู่บ้าน บ้านโทกหัวช้าง และโรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รวมจำนวน 22,000 ลิตรและตรวจเยี่ยวฐานป้องกันไฟป่า บ้านโทกหัวช้าง
ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประสบปัญหาภัยแล้ง และต้องการความช่วยเหลือ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่ หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ 054-225941 ต่อ 72318 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งเป็นการเร่งด่วนต่อไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts