คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)ลงพื้นเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจ” หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” บ้านรอตันบาตู ค.กะลุวอ อ.เมือง จว.นราธิวาส

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)ลงพื้นเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจ” หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” บ้านรอตันบาตู ค.กะลุวอ อ.เมือง จว.นราธิวาส

เมื่อเวลา 17:00 น วันนี้ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) และในฐานะบทบาทซึ่งเป็นลูกหลานคนนราธิวาสได้เดินทางมาเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” บ้านรอตันบาตู” เพื่อปรับทุกข์ผูกมิตร รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะข้อที่นำต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มอาชีพบทบาทสตรี และบุตรหลานของลูกหลานข้าราชการทหารตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคุณอ้อยใจ ศรีสุวรรณ ประธานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”รอตันยาตู” ไปรับประธานมูลนิธิผู้ได้รับผลกระทบ จังหวัด 3 จังหวัดชายแดนใต้และ 4 อำเภอ โดยขอความช่วยเหลือในการก่อสร้างสถานที่ละหมาดของผู้ที่มาดูงานในหมู่บ้าน ส่วนเรื่องอื่นๆทางชาวบ้านก็พอที่จะดูแลตนเองได้โดยที่นี่มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 142 ครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่บนเนื้อที่ที่ดินคนละ 2 ไร่ มีการทำสวนเกษตรฝึกอาชีพค้าขายที่ตลาดสดทุกวัน

Related posts