16/06/2024

@SIAMFOCUSTIME

สมุทรสงคราม-รองผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เปิดกิจกรรมลงแขกลงคลองเมืองแม่กลองสะอาดตามแนวทางประชารัฐและติดตามการ ใช้ประโยชน์การใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

สมุทรสงคราม-รองผู้ว่...

ผบ.ตร. ออกแบบทดสอบให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการหลอกลวงออนไลน์ เป็นการสร้างวัคซีนไซเบอร์ หวังสร้างภูมิคุ้มกันโจรแก่ประชาชน

ผบ.ตร. ออกแบบทดสอบให...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป