16/06/2024

@SIAMFOCUSTIME

ผบ.ตร. ออกแบบทดสอบให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการหลอกลวงออนไลน์ เป็นการสร้างวัคซีนไซเบอร์ หวังสร้างภูมิคุ้มกันโจรแก่ประชาชน

ผบ.ตร. ออกแบบทดสอบให...

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเสริมทักษะ พ.ร.บ.ฟอกเงิน แก่ข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 2 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีมาตรฐานเดียวกัน

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำ...

โฆษก ตร. ยืนยันการรับโอนข้าราชการท้องถิ่นเป็นตำรวจ มีสิทธิสมัครตามหลักเกณฑ์ มีการเสนอขอรับโอนมาจริง 23 ราย แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ย้ำการรับโอน ยึดหลักโปร่งใส

โฆษก ตร. ยืนยันการรั...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป