18/05/2024

@SIAMFOCUSTIME

“พล.ต.อ.กิตติ์รัฐฯ” ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการจราจรหน้าสถานีขนส่งหมอชิต และหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ พบปัญหารถแท็กซี่รุกล้ำช่องทางเดินรถ สั่งการ สน.ที่รับผิดชอบหาแนวทางแก้ไขปัญหาภายใน 1 สัปดาห์

“พล.ต.อ.กิตติ์รัฐฯ” ...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป