16/06/2024

@SIAMFOCUSTIME

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “สร้างอาชีพ สร้างชีวิต” มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสงขลา

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป