29/09/2023

ร้องเรียน

ชุมพร – ร้องสื่อกรณีหลังล้งทุเรียนกำลังก่อสร้างพังทับอู่ซ่อมรถ หาคนรับผิดชอบค่าเสียหายกว่า 5 ล้านบาท  หลังเกิดเหตุต้องอาศัยหลับนอนในรถตู้ คาดโครงสร้างไม่ได้มาตรฐาน จี้หน่วยงานรัฐเร่งตรวจสอบ

ชุมพร - ร้องสื่อกรณี...

เจ้าหน้าที่รัฐอยู่ไหน ทำไม่ถึงปล่อยให้ ปั้มน้ำมันเถื่อนเปิดกลางเมือง ลดราคาลิตรละ 3 บาท แข่งกับปั๊มที่ขายน้ำมันถูกต้อง โดยการ “จ่ายส่วย”ให้ พ.ต.ท. คนหนึ่ง ลิตรละ 50 สตางค์

เจ้าหน้าที่รัฐอยู่ไห...

You may have missed