นครสวรรค์-จัดโครงการรณรงค์ทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรค ไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ชมคลิป)

นครสวรรค์-จัดโครงการรณรงค์ทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรค ไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ที่เขตห้าม…

อ่านเพิ่มเติม

ปทุมธานี​-การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Opertion) (ชมคลิป)

ปทุมธานี​-การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับ…

อ่านเพิ่มเติม

ปทุมธานี ศิษยานุศิษย์ร่วมฉลองสมณศักดิ์และแสดงมุฑิตาสักการะ (ชมคลิป)

ปทุมธานี ศิษยานุศิษย์ร่วมฉลองสมณศักดิ์และแสดงมุฑิตาสักการะ   วันที่ 19 เมษายน 2562 18…

อ่านเพิ่มเติม

ปทุมธานี-โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ปักกลด” ของสถานีตำรวจภูธรสามโคก ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 13 (ชมคลิป)

ปทุมธานี-โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ปักกลด” ของสถานีตำรวจภูธรสามโคก…

อ่านเพิ่มเติม

จันทบุรี-กองบัญชาการ ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2562

จันทบุรี-กองบัญชาการ ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพเรือ ป…

อ่านเพิ่มเติม