ลำปาง # อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์​ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยส้มตามโครงการพระราชดำริ

ลำปาง # อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์​ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ&#8221…

อ่านเพิ่มเติม

#บึงกาฬ# กกล.สุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง สกัดกั้นการลักลอบขนย้ายยาเสพติด ของกลุ่มเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ 4,004 เม็ดในพื้นที่ อ.บุ่งคล้า

#บึงกาฬ# กกล.สุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง สกัดกั้นการลักลอบขนย้ายยาเสพติด ของก…

อ่านเพิ่มเติม

ตาก –โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร ที่มาร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Education Hub Education For All

ตาก –โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร ที่มาร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Educat…

อ่านเพิ่มเติม

ตาก – อบต.แม่ปะ จัดโครงการรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563

ตาก – อบต.แม่ปะ จัดโครงการรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รณรงค์รักษา…

อ่านเพิ่มเติม

เชียงใหม่ # ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ มีฐานะยากจน   

เชียงใหม่ # ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ มีฐาน…

อ่านเพิ่มเติม