สตม.ปราบฯ ขบวนการขนคน เหิมเกริมไม่หลาบจำ ประกันตัวแล้วกระทำผิดซ้ำทันที”

“สตม.ปราบฯ ขบวนการขนคน เหิมเกริมไม่หลาบจำ ประกันตัวแล้วกระทำผิดซ้ำทันที” ตามนโยบายของ พล.อ…

Read More

ตม.เร่งระดมกวาดล้าง จับกุมพระต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ไม่ผ่านการตรวจเชื้อ COVID-19 !!!”

“ตม.เร่งระดมกวาดล้าง จับกุมพระต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ไม่ผ่านการตรวจเชื้อ COVID-19 !!!” ตา…

Read More

สืบ ตม.3 ขยายผลออกหมายจับและจับกุมผู้ร่วมขบวนการลักลอบขนคนต่างด้าวเข้าเมือง”

“สืบ ตม.3 ขยายผลออกหมายจับและจับกุมผู้ร่วมขบวนการลักลอบขนคนต่างด้าวเข้าเมือง” ตามนโยบายของ…

Read More

สืบ ตม.3 ขยายผลออกหมายจับและจับกุมผู้ว่าจ้างขบวนการลักลอบขนคนต่างด้าวเข้าเมือง”

“สืบ ตม.3 ขยายผลออกหมายจับและจับกุมผู้ว่าจ้างขบวนการลักลอบขนคนต่างด้าวเข้าเมือง” ตามนโยบาย…

Read More