นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เราทำความดี เพื่อ…

Read More

เชียงใหม่ # มทบ.33 ประกอบพิธีถวายราชสักการะ,ถวายราชสดุดี,พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เชียงใหม่ # มทบ.33 ประกอบพิธีถวายราชสักการะ,ถวายราชสดุดี,พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใ…

Read More

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานรับมอบครุภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานรับมอบครุภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ภายใต…

Read More

ศอ.บต.ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสภาสันติสุขตําบล

ศอ.บต.ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสภาสันติสุขตําบล   ที่ โรงแรมญัน…

Read More

ศอ.บต.ร่วมกับวัดนาทวี นำข้าวสารหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็น จำนวน สามหมื่นเจ็ดพันกิโลกรัม มอบ 127 วัด ใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

ศอ.บต.ร่วมกับวัดนาทวี นำข้าวสารหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็น จำนวน สามหมื่นเจ็ดพันกิโลกรัม มอบ 127…

Read More