เชียงใหม่ # มทบ.33 เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2563 ลดปัญหาทางสังคมในกลุ่มเยาวชน

เชียงใหม่ # มทบ.33 เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2563 ลดปัญหาทางสังคมในก…

Read More

ลำปาง # สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลําปาง จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ลำปาง # สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลําปาง จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต…

Read More

เชียงใหม่/กองบิน ๔๑ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓

เชียงใหม่/กองบิน ๔๑ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและห่างไกลยาเสพติด ประจำป…

Read More

จ.อุบลฯ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ

จ.อุบลฯ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์…

Read More