บุรีรัมย์ – กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ร่วมกับปศุสัตว์,ส่วนราชการ,รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่ อ.ละหานทราย สานต่อโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

บุรีรัมย์ – กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ร่วมกับปศุสัตว์,ส่วนราชการ,รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื…

Read More

เชียงใหม่ # มทบ.33 ให้การต้อนรับ มท. 1 ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า

เชียงใหม่ # มทบ.33 ให้การต้อนรับ มท. 1 ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า เมื่อช่วงบ่…

Read More

บุรีรัมย์ – กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ร่วมพิธีสวนสนามวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เราสู้ วีรชนบุรีรัมย์คนกล้า หลั่งเลือดพิทักษ์ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ อ.โนนดินเเดง จ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ – กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ร่วมพิธีสวนสนามวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เราสู้ วีรชนบุรีรั…

Read More

เชียงใหม่ # มทบ.33 ให้การต้อนรับมหาดไทย 1 เดินทางเปิดสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ

เมื่อเช้านี้ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 และพั…

Read More

เชียงใหม่ # มทบ.33 เปิดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่คณะกรรมการชมรมทหารกองหนุน/ทหารผ่านศึก 3 จังหวัด

เชียงใหม่ # มทบ.33 เปิดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่คณะกรรมการชมรมทหารกองหนุน/ทหารผ่านศึก…

Read More