ลำพูน – มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

ลำพูน – มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท…

Read More

เชียงใหม่-ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เชียงใหม่-ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   วันที่ 31…

Read More

สมุทรปราการ-ชาวบ้านเฮ ! การประชุมเลือกกรรมการนิติบุคคล หมู่บ้านปัญฐิญาแพรกษา ชุดใหม่อย่างเป็นเอกฉันท์

สมุทรปราการ-ชาวบ้านเฮ ! การประชุมเลือกกรรมการนิติบุคคล หมู่บ้านปัญฐิญาแพรกษา ชุดใหม่อย่างเ…

Read More

พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำปี ๒๕๖๓ และครบวาระ ๔ ปี การสถาปนาสถานีโทรทัศน์ BMC TV (ชมคลิป)

พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำปี ๒๕๖๓ และครบวาระ ๔ ปี การสถาปนาสถานี…

Read More