วธ.ชวนประชาชน-นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีไทยในยุคดิจิทัล เดินทางง่ายๆ ด้วยแอปพลิเคชั่น “TreasureTrip” เรียนรู้วัฒนธรรม เพลิดเพลินกับแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นรถไฟฟ้าใต้ดิน-BTS

วธ.ชวนประชาชน-นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีไทยในยุคดิจิทัล เดินทางง่ายๆ ด้วยแอปพลิเคชั่น “Treasu…

Read More

เพชรบูรณ์-องค์กรสื่อเพชรบูรณ์และสภาเด็ก อบรมสร้างการรับรู้งานด้านยาเสพติดให้กับประชาชน

เพชรบูรณ์-องค์กรสื่อเพชรบูรณ์และสภาเด็ก อบรมสร้างการรับรู้งานด้านยาเสพติดให้กับประชาชน ที่…

Read More

เหมืองทองสนับสนุนฤดูกาลท่องเที่ยวชมดอกกระเจียวยักษ์บานที่บ้านเขาโล้น

เหมืองทองสนับสนุนฤดูกาลท่องเที่ยวชมดอกกระเจียวยักษ์บานที่บ้านเขาโล้น ณ.ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น…

Read More

แม่ฮ่องสอน-อำเภอสบเมย วาง 6 มาตรการเข้มปิดด่านจุดผ่อนปรนวันแรก เฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติและหมู่บ้านติดชายแดน ป้องกันการระบาด Covid-19 ระลอก 2

แม่ฮ่องสอน-อำเภอสบเมย วาง 6 มาตรการเข้มปิดด่านจุดผ่อนปรนวันแรก เฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติและ…

Read More

คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานฯ มท.2 เยี่ยมการประปานครหลวงสาขาทุ่งมหาเมฆ

คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานฯ มท.2 เยี่ยมการประปานครหลวงสาขาทุ่งมหาเมฆ วันนี้ 2 ก.ย.63 เวลา 09.…

Read More