รมว.เกษตรฯ ประกาศในเวที FAO ไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบอาหารและการเกษตรสู่ความยั่งยืน และพร้อมรับมือกับวิกฤตอาหารในสถานการณ์โควิด”

“รมว.เกษตรฯ ประกาศในเวที FAO ไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบอาหารและการเกษตรสู่ความยั่งยืน และพร้อม…

Read More

นราธิวาส-ศอ.บต.จัดกิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม

นราธิวาส-ศอ.บต.จัดกิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม   ที่ มู…

Read More

นราธิวาส-รองผู้ว่าฯนราธิวาส มอบหมวกนิรภัยตามโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง”สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา

นราธิวาส-รองผู้ว่าฯนราธิวาส มอบหมวกนิรภัยตามโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง”สร้างจิตสำนึกด…

Read More

ทัพเรือภาคที่ 1 ศรชล.ภาค 1 ร่วมกับ อ.คลองใหญ่ แพคหัวใจ ส่งต่อความห่วงใย ผ่านหน่วยประสานงานชายแดน ถึงราชอาณาจักรกัมพูชา แบบ New Normal พร้อม มอบถุงปันความสุข บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนชาวไทยและกัมพูชา ในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ทัพเรือภาคที่ 1 ศรชล.ภาค 1 ร่วมกับ อ.คลองใหญ่ แพคหัวใจ ส่งต่อความห่วงใย ผ่านหน่วยประสานงาน…

Read More