กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2020 “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” (ชมคลิป)

เชียงใหม่ – กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2020 ระหว่างวัน…

Read More

วว. จับมือ 3 พันธมิตรรัฐ/เอกชน สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร พืชอัตลักษณ์จังหวัดพะเยา ด้วย วทน. นำรายได้คืนสู่ชุมชน พัฒนาความร่วมมือการวิจัย บริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนากำลังคน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

วว. จับมือ 3 พันธมิตรรัฐ/เอกชน สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร พืชอัตลักษณ์จังหวัดพะเยา ด้วย ว…

Read More

พังงา-ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา สร้างความรู้ให้เยาวชนเกิดความรักและเทิดทูนในสถาบัน

พังงา-ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา สร้างความรู้ให้เยาวชนเกิดความรักและเทิดทูน…

Read More