ชลบุรี-กาชาดชลบุรีปันใจมอบชุดนักเรียนใหม่ เป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน

ชลบุรี-กาชาดชลบุรีปันใจมอบชุดนักเรียนใหม่ เป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน   วันนี้ 15…

Read More

ชลบุรี-วัดช่องแสมสาร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบธรรมศึกษาของโรงเรียนเลิศปัญญา ปีการศึกษา 2562

ชลบุรี-วัดช่องแสมสาร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบธรรมศึกษาของโรงเรียนเลิศปัญญา ปีการศึก…

Read More

กาฬสินธุ์ ชูชุมชนหนองแวงภูปอต้อนรับนักท่องเที่ยวนิวนอร์มอลรับไฮซีซั่น

กาฬสินธุ์ ชูชุมชนหนองแวงภูปอต้อนรับนักท่องเที่ยวนิวนอร์มอลรับไฮซีซั่น   ชุมชนท่องเที่…

Read More

กาฬสินธุ์-มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์…

Read More

ศอ.บต. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการทำงาน (Best Practice) ของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและผู้ประสานงานระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ศอ.บต. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการทำงาน (Best Practice) ของเครือข่ายองค์กร…

Read More