นฤมล” เล็ง ช่วยเหลือคนพิการเพิ่มทักษะ สร้างอาชีพ มีรายได้ เสริมเศรษฐกิจประเทศ

“นฤมล” เล็ง ช่วยเหลือคนพิการเพิ่มทักษะ สร้างอาชีพ มีรายได้ เสริมเศรษฐกิจประเทศ วันที่ 18 ก…

Read More

ชุมพร – โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุมแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 “ยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี ตามแนววิถีชีวิตใหม่” จังหวัดชุมพร

ชุมพร – โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุมแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 “ยุต…

Read More

นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยชื่นชมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เล็งเห็นให้ความสำคัญกับ”แรงงานคนพิการ”

นายชีวานนท์พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย กล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์นฤมลภิญ …

Read More

ผอ.สง.ปรมน.ทร.เยี่ยมผู้ประกอบการส่งออกอาหารทะเล พร้อมดูการป้องกันโควิด 19

ผอ.สง.ปรมน.ทร.เยี่ยมผู้ประกอบการส่งออกอาหารทะเล พร้อมดูการป้องกันโควิด 19   เมื่อวันท…

Read More

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการข…

Read More