พก. ร่วมลงพื้นที่ จ. พังงา ขับเคลื่อนงาน “พังงา แห่งความสุข” ร่วมภาคีเครือข่ายฯ งานกิจการเพื่อสังคม

พก. ร่วมลงพื้นที่ จ. พังงา ขับเคลื่อนงาน “พังงา แห่งความสุข” ร่วมภาคีเครือข่าย…

Read More

ชุมพร – การส่งเสริมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563(ลอยกระทงสายวัดหาดทรายแก้วที่เดียวในชุมพร)

ชุมพร – การส่งเสริมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563(ลอยกระทงสายวัดหาดทรายแก้วที่เดียวในช…

Read More

พระอาจารย์ชัย และพุทธศานิกชน ทอดกฐินกว่า 4 ล้าน บ. สร้างพระธาตุวัดคลองท่อม

กระบี่-พระอาจารย์ชัย และพุทธศานิกชน ทอดกฐินกว่า 4 ล้าน บ. สร้างพระธาตุวัดคลองท่อม   ว…

Read More

กาฬสินธุ์-จิตอาสาโรงพยาบาลนามนรวมพลทำความดีตามรอยพ่อ (ชมคลิป)

กาฬสินธุ์-จิตอาสาโรงพยาบาลนามนรวมพลทำความดีตามรอยพ่อ     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาม…

Read More