พก.ร่วมกับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยหารือการสนับสนุนการใช้แอพพลิเคชั่นในชื่อ จุดจอดรถ (JUD JOD)

พก.ร่วมกับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยหารือการสนับสนุนการใช้แอพพลิเคชั่นในชื่อ จุดจอดรถ (JUD …

Read More

พก. ร่วมเสวนา “ทิศทางเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”

พก. ร่วมเสวนา “ทิศทางเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในก…

Read More

กาฬสินธุ์-พร้อมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสมพระเกียรติ

กาฬสินธุ์-พร้อมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสมพระเกียรติ   คณะสงฆ์ ส่วนราชการ ภาคประ…

Read More

“ชนม์สวัสดิ์” สั่งด่วน!! ระดมรถน้ำ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน หลังท่อประปาขนาดใหญ่แตก เดือดร้อนหนัก ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค

สมุทรปราการ-“ชนม์สวัสดิ์” สั่งด่วน!! ระดมรถน้ำ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน หลังท่อประปาข…

Read More

ไอเดียเก๋ จัดโครงการ “ดร.เอ ชวนพี่วินช่วยเพื่อน” เยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่สัตหีบ

ชลบุรี-ไอเดียเก๋ จัดโครงการ “ดร.เอ ชวนพี่วินช่วยเพื่อน” เยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ในพ…

Read More