ประธานชมรมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ รุ่น 55 (ว.ศ.2514) อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง จังหวัดนราธิวาส

ประธานชมรมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ รุ่น 55 (ว.ศ.2514) อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดชลธ…

Read More

แม่ฮ่องสอน-อบรมเดคูพาจ บนหมวกสาน กระเป๋า แก่ผู้พิการและผู้ดูแลฯ อบต.แม่สวด สร้างโอกาสการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างงานสร้างรายได้ในอนาคต

แม่ฮ่องสอน-อบรมเดคูพาจ บนหมวกสาน กระเป๋า แก่ผู้พิการและผู้ดูแลฯ อบต.แม่สวด สร้างโอกาสการเร…

Read More

คณะทำงานภาคประชาสังคมแม่สะเรียง ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าแม่ฮ่องสอน หวังผลักดันพื้นที่แม่ฮ่องสอนโซนใต้ขึ้นเป็น “จังหวัดแม่สะเรียง”

แม่ฮ่องสอน-คณะทำงานภาคประชาสังคมแม่สะเรียง ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าแม่ฮ่องสอน หวังผลักดันพื้นท…

Read More

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ตามที่นายแสนผิน สุขี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม(ประเทศไทย) ขอพระราชทานไปทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก (ชมคลิป)

นครนายก – พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ตามที่นายแสนผิน สุขี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส …

Read More