เชียงใหม่ # มทบ.33 ร่วมกิจกรรม” จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่ ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เชียงใหม่ # มทบ.33 ร่วมกิจกรรม” จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่ ” เนื่องในวันคล…

Read More

เชียงใหม่ # มทบ.33 ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม

เชียงใหม่ # มทบ.33 ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจ…

Read More

ในหลวง โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุบัติภัยท่อส่งก๊าซธรรมชาติระเบิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ในหลวง โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุบัติภัยท่อส่งก๊าซธรรมชาติระเบิ…

Read More

นราธิวาส-จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

นราธิวาส-จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจ…

Read More

ชลบุรี-สัตหีบจิตอาสาปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบางเสร่คงคาราม

ชลบุรี-สัตหีบจิตอาสาปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบางเสร่คงคาร…

Read More