รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองภูมี อ.ควนเนียง จ.สงขลา พร้อมยืนยันกรมชลประทานทุกหน่วยมีความพร้อมรับมือช่วงฤดูฝนของภาคใต้

สงขลา-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองภูมี อ.ควนเนียง…

Read More

พุทธศาสนิกชน สาธุชน ญาติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียริ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง อ.นายายอาม จ.จันทบุรีรวมแสดงพลังปกป้องสถาบัน และทอดกฐินประจำปี

จันทบุรี-พุทธศาสนิกชน สาธุชน ญาติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียริ 84 พรรษา ราชนครินทร์ …

Read More

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีมอบทุนการศึกษาและสร้างห้องพิเศษ รพ.ธัญบุรี ในงานมุทิตาครบรอบ 70 ปี

ปทุมธานี-เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีมอบทุนการศึกษาและสร้างห้องพิเศษ รพ.ธัญบุรี ในงานมุทิตาครบรอ…

Read More