หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัด เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี รองรับ EEC

ฉะเชิงเทรา-หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัด เพื่อร่วมหารือแ…

Read More

ทุกภาคส่วนในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมใจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ 2564”

ฉะเชิงเทรา- ทุกภาคส่วนในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมใจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ “วันรวมน้ำใจ สู่กาช…

Read More

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เตรียมปรับเปลี่ยนระบบตรวจสอบสัมภาระลงทะเบียน

เชียงใหม่ -ท่าอากาศยานเชียงใหม่เตรียมปรับเปลี่ยนระบบตรวจสอบสัมภาระลงทะเบียนท่าอากาศยานเชีย…

Read More

พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5พร้อมคณะฯ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของ พลทหาร จำรุณ สินจ้าง

พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5พร้อมคณะฯ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 เดินทางไปเยี่ยมครอบค…

Read More