สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส kick Off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หรือโรคคอบวม

นราธิวาส-สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส kick Off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อ…

Read More

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการ

เชียงใหม่- วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด…

Read More

ตม.จว.เลย ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จับกุมต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตม.จว.เลย ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จับกุมต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโด…

Read More

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) พร้อมคณะประชุมขับเคลื่อน” Blue House” ที่พึ่งของคนกรุงเทพฯ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) พร้อมคณะประชุมขับเคลื่อน” Blue House…

Read More

คณะอนุกรรมการการศึกษาวัฒนธรรมชุดที่ 4 สภา.กทม พร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการการศึกษาวัฒนธรรมชุดที่ 4 สภา.กทม พร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวั…

Read More