บิ๊กซี สาขาลำพูนมอบหนังสือในโครงการ “กิจกรรมรับบริจาคหนังสือมีค่า” แก่ผู้แทน กศน.ลำพูน ก่อนส่งมอบต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บิ๊กซี สาขาลำพูนมอบหนังสือในโครงการ “กิจกรรมรับบริจาคหนังสือมีค่า” แก่ผู้แทน ก…

Read More

สำนักงานจัดหางานจ.ตราด จัดนัดพบแรงงาน Co-Payment รัฐช่วยจ่ายเอกชนช่วยจ้าง จ่ายคนละครึ่ง

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนโดยจัดหางานจังหวัดตร…

Read More

เลขาฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ในการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีวศึกษา หรือ Excellent Center ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เลขาฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ในการส่งเสริมการ…

Read More

ประกาศตั้งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค

ประกาศตั้งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายมาน…

Read More