นครนายก – คณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเหลียนหัว ทำบุญเปิดอาคารเรียน 4 ชั้น เพื่อความเป็นสิริมงคล และพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ชมคลิป)

นครนายก – คณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเหลียนหัว ทำบุญเปิดอาคารเรียน …

Read More

นราธิวาส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

นราธิวาส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการฝึกหลัก…

Read More

นครนายก – วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพหารายได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

นครนายก – วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพหารายได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของนักเรีย…

Read More

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนชี้แจงนโยบาย ประจำภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ชมคลิป)

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนชี้แจงนโยบาย ประจำภาคเรียน ที่ 2…

Read More

ตราด-อบต.คลองใหญ่จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสําคัญที่ผ่านมา พร้อมฉลองสํานักงาน อบต.หลังใหม่ (ชมคลิป)

ตราด-อบต.คลองใหญ่จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสําคัญที่ผ่านมา พร้อมฉลองสํานักงาน อบต.หลังใหม่ &n…

Read More