สุโขทัย-พ่อเมืองนำคณะประเมินเฝ้าระวังโควิด19 ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านค้า ในจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย-พ่อเมืองนำคณะประเมินเฝ้าระวังโควิด19 ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านค้า ในจังหวัดสุโขทัย …

Read More

สุราษฎร์ธานี-เหล่ากาชาดสุราษฎร์ ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบถุงยังชีพถึงมือ

สุราษฎร์ธานี-เหล่ากาชาดสุราษฎร์ ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบถุงยังชีพถึงมือ เมื่อวันที่ 8 …

Read More

อ.ดร.นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ป้องกัน COVID-19 ระบาด

อ.ดร.นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กา…

Read More