อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการควบคุมและป้องกั…

Read More

จ.ลำพูน ทต.บ้านกลาง จัดโครงการวัยเรียนสดใส ห่างไกลโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

เทศบาลตำบล(ทต.)บ้านกลาง จัดการฝึกอบรมตามโครงการวัยเรียนสดใส ห่างไกลโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพ…

Read More

นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยมือเดียว ใจเด็ด ทุบกระจกรถช่วยคนประสบอุบัติเหตุ ให้รอดพ้นจากอาการวูบหมดสติ

นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยมือเดียว ใจเด็ด ทุบกระจกรถช่วยคนประสบอุบัติเหตุ ให้รอดพ้นจ…

Read More

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัยจัดประกวดลูกหลานพ่อขุน ในงานวันพ่อขุนรามตำแหงหมาราช

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัยจัดประกวดลูกหลานพ่อขุน ในงานวันพ่อขุนรามตำแหงหมาราช ขอเชิญส่งบุตรหลาน ช…

Read More

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วอนบริจาคโลหิตสำรองช่วงหยุดยาว

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วอนบริจาคโลหิตสำรองช่วงหยุดยาว เนื่องจากโรงพยาบาล มีก…

Read More