นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เข้าพบนายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เข้าพบนายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรั…

Read More

ชุมพร – จัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.๔๔ ผลัดที่ ๒/๖๓

ชุมพร – จัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.๔๔ ผลัดที่ ๒/๖๓ วันที่ ๑๓ ธั…

Read More

สวทท. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร The Media ตามวัตถุประสงค์เพื่อบริการด้านวิชาการและส่งเสริมการศึกษางานสื่อสารมวลชน

สวทท. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร The Media ตามวัตถุประสงค์เพื่อบริการด้านวิชาการและส่งเสริมก…

Read More

ว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( มท.2พร้อมคณะ)ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก

ว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( มท.2พร้อมคณะ…

Read More

คณะทำงานฯมท.2 พร้อมคณะร่วมกิจกรรมผ้าป่าการศึกษาจังหวัดเชียงราย

คณะทำงานฯมท.2 พร้อมคณะร่วมกิจกรรมผ้าป่าการศึกษาจังหวัดเชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม…

Read More