กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์บริการประชาชนเดินทางกลับบ้านปีใหม่ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามความพร้อมรถโดยสารสาธารณะให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม…

Read More

อุบลราชธานี-ติดตามสถานการณ์ กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

อุบลราชธานี-ติดตามสถานการณ์ กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 &n…

Read More

ชาวไท ยวน สระบุรีจัดงานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่เดือนยี่ที่หนองโน ครั้งที่ 19 (ชมคลิป)

ชาวไท ยวน สระบุรีจัดงานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่เดือนยี่ที่หนองโน ครั้งที่ 19   วันที…

Read More

ว่าที่ ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดใหม่โควิด 19

ว่าที่ ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)รณรงค์ป้อ…

Read More

รองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะทำงานฯมท.2 ดูมาตรการ ในการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่สถานีรถไฟหัวลําโพง

รองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะทำงานฯมท.2 ดูมาตรการ ในการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอ…

Read More