“ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อม” ผบ.ทรภ.1 ตรวจความพร้อม ของกองกำลังพล ฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564

“ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อม” ผบ.ทรภ.1 ตรวจความพร้อม ของกองกำลังพล ฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล…

Read More

รมช.คมนาคม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ความปลอดภัยทางน้ำช่วงสงกรานต์ 64 (ชมคลิป)

รมช.คมนาคม ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ณ ท่าเรือพั…

Read More

พังงา-พบผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 4 คน รอทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ส่วนเสี่ยงต่ำกักตัวเองรายงานอาการจนครบ 14 วัน พร้อมให้เข้ารับการฉีดวัคซีน

พังงา-พบผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 4 คน รอทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ส่วนเสี่ยงต่ำกักตัวเองรายงาน…

Read More

สระบุรี​/คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีสัมมนา”เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง” (ชมคลิป)

สระบุรี​/คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีสัมมนา”เสริมสร้างความเข้มแ…

Read More