กระบี่ Kick off ฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มแรก หลังได้รับการจัดสรรหนึ่งหมื่นโดส (ชมคลิป)

กระบี่ Kick off ฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มแรก หลังได้รับการจัดสรรหนึ่งหมื่นโดส วันที่ 3 เมษาย…

Read More

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินสายตรวจเยี่ยม การตรวจเลือกทหาร ปี 2564 ย้ำ เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ทั้งยัง ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพได้ในอนาคต

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินสายตรวจเยี่ยม การตรวจเลือกทหาร ปี 2564 ย้ำ เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณ…

Read More

ปทุมธานี-พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ (ชมคลิป)

ปทุมธานี-พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่ว…

Read More

ปทุมธานี-เริ่มแล้วสระน้ำพระร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในประเพณีสงกรานต์นิวนอร์มอลที่วัดสายสุวพรรณ

ปทุมธานี-เริ่มแล้วสระน้ำพระร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในประเพณีสงกรานต์นิวนอร์มอลที่วัดสายสุวพ…

Read More