สระบุรี เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ด่านหน้าและกลุ่มเสี่ยง

สระบุรี เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ด่านหน้าและกลุ่มเสี่ยง   20 …

Read More

ศรชล.ฝึกอบรมยุวชนประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในท้องถิ่น

ศรชล.ฝึกอบรมยุวชนประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในท้องถิ่น   วันที่ 20 …

Read More

นราธิวาส-เปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 จำนวน 100 เตียง เพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้ป่วย COVID – 19 ได้อย่างเพียงพอ

ล่าสุด ศบค.แถลงจังหวัดนราธิวาส มีผู้ป่วยใหม่ จำนวน 17 ราย ขณะที่จ.นราธิวาส เป็น 1 ใน 6 จัง…

Read More